Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

КУПИТЕ КАРТУ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
ПУТНИЧКА БЛАГАЈНА У СТАНИЦИ БЕОГРАД (САВСКИ ТРГ БР. 2) ЗВАНИЧНО ОД 16. 9. 2019. ГОДИНЕ ПРЕСТАЈЕ СА РАДОМ.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

Превоз бицикли у возовима "Србија Воз" а.д. у унутрашњем саобраћају одобрава се у електромоторним (ЕМВ серије 413/417- „Штадлер“) и дизел моторним гарнитурама (ДМВ серије 711).

Возови ДМВ и ЕМВ у којима се одобрава превоз бицикли означени су у реду вожње са пиктограмом:

Бицикле се превозе под следећим условима:

у ДМВ 711:

- бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

- број места је ограничен држачима који су уграђени у гарнитури (има их 2) и који се налазе у простору код преклопних седишта;

- бицикле се одлажу на држаче и не смеју се остављати у простору испред држача за инвалидска колица, као и испред тоалета.

у ЕМВ 413/417:

- бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

- простор предвиђен за одлагање бицикле се налази поред улазишта и тоалета, код преклопних седишта. Одлажу се поред  преклопних седишта
  паралелно са бочном страницом и није предвиђено њихово фиксирање (не постоје држачи)

- путник који унесе бицикл у воз треба да буде у близини како би могао да реагује у случају пада бицикле или  њеног померања на другу позицију у   случају уласка лица са посебним потребама и смештаја инвалидских колица;

- о броју бицикли који се примају на превоз у вишенаменском простору одлучује на лицу места службено особље – кондуктер, који узима у обзир
  присуство особа са посебним потребама који се превозе у инвалидским колицима, као и крупног пртљага, дечијих колица и сл. Уколико овај простор
  није заузет макимално се може примити на превоз 3 бицикла.

- уколико је капацитет воза максимално искоришћен на одређеним деоницама, бицикли се не примају на превоз.

У осталим случајевима превоз бицикли је могућ у свим возовима „Србија Воз“ а.д. уколико се бицикла склопи и упакује на одговарајући начин тако да се може сместити као лични пртљаг у истом одељку у којем је смештен путник.

„Србија Воз“ а.д. не сноси одговорност за евентуална оштећења или отуђења бицикла који се превозе у возовима „Србија Воз“ а.д.

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА